0

دوره جامع ایراتا

سیستم دسترسی با طناب صنعتی (INDUSTRIAL ROPE ACCESS) برگرفته از تکنیک های کوهنوردی و غارنوردی می باشد که طی آن با استفاده از طناب و تجهیزات محتلف از طریق صعود ، فرود و انجام مانورهای مختلف می تواند به نقاط مرتفع یا عمیق غیرقابل دسترسی بصورتی ایمن و سریع دسترسی پیدا کنید در طول این دوره آموزشی با ابزارها و تکنیک های دسترسی با طناب آشنا شده و مانورهای مختلفی را بهمراه طناب اجرا خواهید کرد

IRATA (اتحادیه تجاری دسترسی با طناب صنعتی)

INDUSTRIAL ROPE ACCESS TRADE ASSOCIATION

در سال ۱۹۷۸ تامین ایمنی تکنسینهای که در منطق مرتفع کار می کردند بعنوان یک نیاز اساسی در شرکت های یزرگ نفتی ، مخابراتی ، ساختمانی ، راه سازی و … مطرح گردید. در این راستا طی نشست ها و جلسات مختلف میان این شرکت ها و کمیسیون قوانین ایمنی و سلامت کاری (HSE) و همچنین تحقیقات بسیار حول محور شناخت منشا خطرات کار در ارتفاع ، شیوه های پیشگیری ، مدیریت و مقابله با خطرات ، تکنیک ها و تجهیزات موردنیاز ، نیازهای کاری در ارتفاع و رسیدن به هدف “خطر صفر” روش” کار صنعتی با طناب ” بعنوان بهترین روش کاری که علاوه بر تامین ایمنی کامل ، کلیه نیازهای کار در ارتفاعات را پوشش می داد ، معرفی می گردد و ماحصل این تلاش ها منجر به تشکیل یک اتحادیه بین المللی با عنوان (اتحادیه تجاری دسترسی با طناب صنعتی (IRATA) گردید

همکاری نزدیک بین کارشناسان HSE و IRATA باعث گردید تا IRATA بعنوان مرجع بین المللی اصلی در زمینه آموزش کار صنعتی با طناب و امداد و نجات در ارتفاع ، تبیین استانداردها و قوانین مربوطه ، بازرسی و ارزیابی شرکت ها ، بطور رسمی آغاز به کار نماید .

سطح بندی دوره های ایراتا

ایراتا در تکنیک های دسترسی با طناب دارای سه سطح به شرح ذیل می باشد :

سطح ۱ : تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به اجرای تعداد محدودی از فعالیت های دسترسی با طناب زیرنظر سرپرست سطح سه ایراتا می باشد .

افراد در طول دوره با عنوان کارآموز سطح ۱ تلقی می شوند

سطح ۲ : تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نصب و ایجاد کارگاه های مختلف ، پذیرش مسئولیت در عملیاتهای نجات و اجرای فعالیت های دسترسی با طناب زیرنظر یک سرپرست سطح ۳ ایراتا می باشد .

سطح ۳ : تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نظارت و سرپرستی بر پروژه های کاری دسترسی با طناب می باشد . وی قادر به توضیح و اثبات مهارت ها و دانش مورد نیاز سطوح ۱ ، ۲ ، ۳ می باشد ، آشنا به قوانین و تکنیک های مربوط به کار و روش های پیشرفته امداد و نجات بوده ، دارای گواهی کمک های اولیه و آگاهی کافی در مورد روند گواهینامه های ایراتا است