0

بزودی ثبتنام آنلاین دوره های ایراتا آغاز خواهد شد

آموزش ایراتا

شركت ويونا نماينده اتحاديه بين المللي ايراتا انگلستان در نظر دارد به موجب سرعت ، کیفیت و دقت در مراحل ثبتنام تکنسین ها و متقاضیان دوره های آموزشی بزودی ثبتنام اینترنتی دوره های ایراتا را راه اندازی کند

منتظر اطلاعیه بعدی از صفحه اینستاگرام شرکت ویونا به آدرس viunaco@ و همچنین وب سایت شرکت به آدرس www.viuna.info باشید

 

ایراتا