0

تقویم آموزشی دوره های ایراتا

تقویم آموزشی دوره های ماهانه و فصلی ایراتا در شرکت کار در ارتفاع ویونا نماینده رسمی اتحادیه ایراتا انگلستان در ایران به شرح ذیل می باشد :

لازم به ذکر است با توجه به شرایط کنونی مرتبط با شیوع بیماری کرونا تمام دوره های آموزشی بر اساس رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می شود لذا جهت ثبتنام در

دوره حتما تا ۲ هفته قبل از شروع دوره ها اعلام حضور فرمایید تا در صورت مواجهه با تعداد افراد بالا از حضور بیش از حد نصاب بجهت رعایت موازین بهداشتی جلوگیری شود

 

بخش آموزش شرکت ویونا