0

شرکت کار در ارتفاع ویونا

شرکت کار در ارتفاع ویونا در سال ۱۳۸۴ با همراهی  یک تیم مدیرتی دونفره با نام های ابوالفضل کوه زاده و محمد وجدانی تاسیس شد.

تجربیات گذشته خارج از این شرکت و گذراندن دوره های مختلف باعث گردید تا هم اکنون کادری مجرب و کار آزموده در این شرکت فعال باشند.

 

برخی از گواهینامه های اساتید ویونا :